ساعت:

4:52 ق.ظ

تاریخ:

20 آذر 1402

شهرداری شیروان

آوای سازندگی در جای جای شیروان

اداره فنی و امور زیر بنایی شهرداری شیروان ، در راستای تحقق توسعه متوازن شهر ، روزانه گام هایی بر می دارد که قطعا با حمایت شهروندان از طریق پرداخت عوارض شهرداری این گام ها بلندتر و بیشتر هم می شود .

روز گذشته اداره یاد شده چندین پروژه اجرا کرد که به برخی از آنها می پردازیم آسفالت نوار عرضی خیابان شهریار ، آسفالت خیابان دانشگاه ۱۰ ، پیاده رو سازی در خیابان طالقانی و جمع آوری نخاله ها در چند محدوده و از جمله خیابان امام خمینی ( ره ) ۱۳

آبادانی شیروان در گرو مشارکت شما همشهریان عزیز است