ساعت:

7:42 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

ابلاغ 20 رای در کمیسیون ماده صد در پلیس ساختمانی

ابلاغ 20 رای در کمیسیون ماده صد در پلیس ساختمانی

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان 

مسئول پلیس ساختمانی از ابلاغ 20 رای کمیسیون ماده صد توسط این واحد خبر داد .

وی مهمترین فعالیت های واحد پلیس ساختمانی را جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ، جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز ، و پلمپ ملک ، اخطار و پلمپ ساخت و سازهای بدون مجوز ، اخطار کتبی به مالکان متخلف جهت بازگشایی معابر و پیاده رو ها ، توقف عملیات ساختمانی در اجرای عملیات گودبرداری بدون سازه ، توقف عملیات ساختمانی بدون پروانه ، بازدید روزانه، اخطار جهت حمل نخاله و مصالح ساختمانی ، جلوگیری از احداث دیوار بدون مجوز ، همکاری با واحد حقوقی و عمران جهت بازگشایی بلوار فجر ، و…..عنوان کرد .