ساعت:

12:07 ق.ظ

تاریخ:

9 خرداد 1403

شهرداری شیروان

ابوذر رجایی: جلسه بررسی فنی پروژه های عمرانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: یکی از مهمترین موضوعات علمی و اجرایی شهرها، مسئله عمران، سرمایه گذاری و توسعه است و شهرها می بایست موضوعات مرتبط با معماری، شهرسازی، فنی، خدمات شهری و عمرانی را مورد آسیب شناسی علمی و فنی قرار دهند.

 

 

 

ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” از برگزاری جلسه بررسی فنی پروژه های در دست اقدام شهرداری و چگونگی روند آن در بیست و نهم تیر 94 خبر داد و بیان داشت: از تجارب موفق پروژه های عمران شهری، زیباسازی شهر با استفاده از المانهای شهری، ایمن سازی بافت های فرسوده، استفاده از معماری ایرانی-اسلامی در ساخت و ساز شهر به عینه استفاده می کنیم و اجازه نمی دهیم که مسائل فنی تحت الشعاع سرعت در اجرای پروژه ها قرار گیرد و بر اجرای دقیق پروژه ها نظارت می کنیم و آن را رصد می نماییم.

 

 جعفر بورنگ”شهردار شیروان” نیز در این جلسه؛ با اشاره به تعامل بسیار خوب و ارزنده شورای اسلامی شهر شیروان و سایر مدیران شهر، شهرستان و استان با این نهاد را منشأ مدیریت صحیح و به موقع در امر عمران، خدمات و فرهنگی و هم مطالعات و پژوهش در این شهرداری دانست و افزود: پیوند خوبی از لحاظ تجربه و علم اندوزی و مشارکت فکری برقرار شده است، که بایستی مورد عنایت جدی تر قرار گیرد.

 

 

وی توجه به توسعه همه جانبه شهری و لزوم انجام سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و متوسط شهری با انجام مطالعات پیوستی و فنی و توجه به راهکارهای افزایش سطح کیفی و کمی عمرانی و سرمایه گذاری را از تاثیرات خوب این تعاملات و هم اندیشی ها دانست و یادآور شد: توجه به توسعه پایدار شهری می تواند آسیب های احتمالی اجتماعی را به حداقل کاهش دهد.

 

 

گفتنی است؛ درادامه اصحاب جلسه اعم از مدیران و کارشناسان واحدهای عمران، شهرسازی و خدمات شهری به ارائه یافته های تحقیقی و علمی و تجربی خود در زمینه مباحث مرتبط با محورهای عمرانی، مبلمان شهری، سرمایه گذاری و فنی پرداختند و رجایی؛ مسئول واحد عمران شهرداری هم علاوه بر ارائه گزارش روند پروژه های در دست اقدام، مطالعاتی نزد مشاورین و در دستور کار شهرداری، از تحقق مؤلفه های فنی و اجرایی در انجام طرح ها خبر داد و یادآور شد: مسائل فنی پروژه ها را به دقت رصد می کنیم.