ساعت:

7:41 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

ابوذر رجایی: زیباسازی مبلمان شهری در بخش عمران با سرعت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: به منظور کنترل، هدایت و دفع آب های سطحی و همچنین بهسازی معابر عمومی و به تبع آن زیباسازی مبلمان شهری، عملیات جدول و کانیو گذاری خیابان و کوچه های شهر برابر برنامه زمان بندی شده قبلی و با نظارت مهندسین فنی شهرداری به سرعت ادامه دارد.

 

 

 

ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” که خود بر تمامی پروژه ها نظارت می نماید و کیفیت توأم با کمیت کار را در دستور کار واحد عمران قرار داده، گفت: کانیو گذاری کوچه و خیابان ها، علاوه بر دفع آب های سطحی، به افزایش طول عمر آسفالت نیز کمک می کند.

 

 

مسئول واحد عمران شهرداری شیروان گریزی به نقش پیاده روها در حاشیه معابر سواره رو داشت و در این رابطه افزود: پیاده‌روها در جابجایی ساکنان شهرها و انتقال ترافیک مناطق مختلف شهر نقش بسزایی‌ دارند. امروزه افزایش جمعیت شهرها و معضلات ترافیکی موجود، لزوم توجه بیشتر به ایجاد پیاده‌روها و مسیرهای پیاده را تداعی می‌کند. توسعه پیاده‌روها و تشویق مردم به پیاده‌روی‌ در توسعه پایدار شهرها نقش مؤثری ایفا خواهد کرد، منوط بر اینکه در طراحی پیاده‌روها از استانداردها و معیارهای موجود استفاده گردد. لذا در برنامه شهرداری شیروان، سعی شده تا ضوابط موجود در طراحی پیاده‌روها و مسیرهای پیاده تا سرحدامکان لحاظ گردد، که بخشی از این مهم، مشارکت مردم را هم می طلبد.

 

 

روایت تصویر از اقدامات واحد عمران شهرداری شیروان در 25 آذر 1393:


مجتمع تجاری و پارکینک طبقاتی میدان انقلاب

 

آسفالت خیابان بهار 1

آسفالت خیابان بهار 1

میدان بار

میدان امام علی (ع) – کارگاههای مزاحم