ساعت:

2:26 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

اجرای برنامه موسیقی زنده توسط هنرمندان شیروانی ویژه ناشنوایان

اجرای برنامه موسیقی زنده توسط هنرمندان شیروانی ویژه ناشنوایان

به گزارش اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان ، در راستای ترویج فرهنگ و هنر و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا (( پویش در خانه بمانیم)) از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان روز گذشته در شیروان اجرای موسیقی زنده (( بصورت مجازی )) ، در محل کوهستان پارک شیرکوه توسط هنرمندان موسیقی مقامی شهرستان استاد رحمان اسلامی و استاد حسین محبتی با مترجمی سرکار خانم تقی زاده تنها مترجم ناشنوایان خراسان شمالی صورت گرفت.