ساعت:

2:18 ب.ظ

تاریخ:

12 اسفند 1402

شهرداری شیروان

اجرای طرح شاداب سازی سطح شهر توسط شهرداری شیروان

اجرای طرح شاداب سازی سطح شهر توسط شهرداری شیروان

شهردار شیروان گفت: طرح شاداب سازی و زیبا سازی سطح شهر توسط واحد زیباسازی شهرداری در حال اجرا است.

شاهرخ شاهرخی با اعلام این خبر افزود : در راستای زیباسازی و طراحی سطوح دیوارهای سطح شهر عملیات رنگ آمیزی با اجرای طراحی توسط اکیپ های مختلفی در حال اجرای کار هستند وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از ارگان های زیباسازی شهر ، نقاشی دیواره های آن شهر به حساب می آیند که موجب زیبایی شهر و تزریق روحیه شادابی به شهروندان و تداعی کننده خاطرات برای تماشاگران این نقاشی ها است .

مدیریت شهری شیروان خاطرنشان کرد : این نقاشی با استفاده از رنگ ها و طرح های شاد قطعا می تواند زیبایی های بصری را برای مردم ایجاد کند که منجر به حس شادکامی و سر زندگی برای همشهریان خواهد شد.

شهردار شیروان از شهروندان خواست تا در حفظ و نگهداری این آثار زیبا کوشا باشند.