ساعت:

11:41 ق.ظ

تاریخ:

5 مهر 1402

شهرداری شیروان

احمدی شهردار شیروان: ملاقات عمومی با مردم را از شهرداری به محلات میبریم.

در این برنامه ها مردم‌ بدون واسطه مشکلاتشان را با مدیریت شهری در میان میگذارند و در همان مکان سعی می شود پاسخ داده شود

مدیران شهرداری در بحث های مدیریت شهری و تکریم ارباب رجوع با کسی تعارف نکنند / اگر درخواستی انجام شدنی است در کمترین زمان باید انجام شود / اگر انجام نشدنی و غیر قانونی است از پاسکاری ارباب رجوع جلوگیری شود و پاسخ نهایی داده شود