ساعت:

9:40 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

احمد اکبرپور: نظارت بر پخش موسیقی در پارک های شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ جلسه کمیته مبارزه با تخلفات فرهنگی شهرداری شیروان با موضوع مبارزه با پخش احتمالی موسیقی های غیرمجاز و … در پارک ها و بوستان های عمومی در شهرداری شیروان برگزار شد.

احمد اکبرپور”فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداری حبیب بن مظاهر مستقر در شهرداری شیروان” گفت: موضوع تخلفات احتمالی فرهنگی بویژه پخش احتمالی موسیقی های غیرمجاز، استفاده از واژه گان و اصطلاحات بیگانه، وجود احتمالی ناهنجاری های تربیتی، عرضه وسایل و ادوات قلیان و سایر موارد غیراسلامی و فرهنگی که البته و الحمدالله تاکنون موردی گزارش نشده در پارک هاو بوستان های عمومی باید با دقت کامل و مستمر نظارت و بررسی شود.


اکبرپور در جلسه کمیته مبارزه با تخلفات فرهنگی شهرداری شیروان که متشکل از شهردار شیروان، کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیروان، پایگاه مقاومت بسیج اداری حبیب بن مظاهر، روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان و مشاور شهردار شیروان می باشد، افزود: مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان می بایست منفرداً با متفق با اعضای این کمیته، نظارت کامل را بر واحدهای صنفی شاغل در پارک ها و بوستان های عمومی شهر شیروان بخصوص اشخاصی و واحدهائی که طرف قرارداد شهرداری می باشند، داشته باشند و ضمن ارشادات و عندالزوم تذکرات لازم به صاحبان مشاغل فعال در پارک ها، تخلفات احتمالی را پیشگیری، رصد و گزارش نماید.

آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” در این جلسه از کنترل پخش موسیقی در شهربازی و … پارک ها و بوستان های عمومی خبر داد و گفت: سی دی های لازم و به تعداد با محتوی موسیقی های ملی مذهبی و محلی تهیه، تکثیر و در اختیار متصدیان فعالیت های عمومی در پارک ها قرار داده شده است.

دیگر اعضای کمیته مبارزه با تخلفات فرهنگی شهرداری شیروان هم هر یک به نوبه خویش بر اشاعه فرهنگ دینی و ترویج ارزشهای اسلامی و صیانت از حقوق مردم در فضاهای عمومی زیرمجموعه مدیریت شهرداری تأکید نمودند.