ساعت:

8:11 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

اختصاص بخشی از هزینه برنامه های هرهنگی هنری شهرداری به کودکان بی سرپرست

حسن اسکندریان نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان اعلام کرد : با توجه به لغو شدن برنامه های فرهنگی هنری شهرداری شیروان (( جهت پیشگیری از ویروس کرونا )) بخشی از هزینه این برنامه ها صرف خرید پوشاک عید برای کودکان بد سرپرست و بی سرپرست خواهد شد.