ساعت:

4:07 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

ارتقای سطح مهارت برای تمام اقشار جامعه ضروری است

ارتقای سطح مهارت برای تمام اقشار جامعه ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

ارتقای سطح مهارت برای تمام اقشار جامعه و در تمامی صنوف و حتی ارتقای سطح مهارت کارکنان ادارات و نهادهای ضروری است، با آموزش صحیح و ارتقای مهارت در بین اقشار مختلف جامعه می توان به اشتغال و رونق اقتصادی دست یافت.

که در این رابطه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 50 نفر از اقشار مختلف شامل دانشجو – بانوان – کودکان آموزشهای لازم را در زمینه های خیاطی ، تابلو فرش ، گلیم بافی و… در  مرکز کارآفرینی اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان با هدف توان اقتصادی ، توسعه توانایی ها وکنترل آسیبهای اجتماعی فرا گرفتند.