ساعت:

9:16 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

ازسازمان حمل و نقل شهرداری شیروان تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرو شهرداری شیروان: جمعی از شرکت های مستقر در پایانه مسافر بری شهرداری شیروان با ارسال نامه ای از خدمات آقای جعفر حیدر مدیر عامل این سازمان تقدیر کردند.

متن این نامه به شرح ذیل است: