ساعت:

8:39 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

از تمامی رانندگان حمل و نقل ناوگان عمومی شهرداری شیروان تست کرونا صورت گرفت

از تمامی رانندگان حمل و نقل ناوگان عمومی شهرداری شیروان تست کرونا صورت گرفت

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، به همت شهرداری شیروان و با مشارکت مرکز بهداشت ، در راستای مقابله با بیماری کرونا از تمامی رانندگان حوزه حمل و نقل شهرداری شیروان ، تست سلامت کرونا صورت گرفت .