ساعت:

10:18 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

از شهرداری تا دلداری

مهندس احمدی شهردار شیروان در همین مدت کوتاه حضور در شهرداری این شهر ، گام هایی بر داشته که به تاکید ریاست محترم پارلمان شهری رضایت مردم را بخوبی جلب نموده است ، اما این همه هنر مدیریت در « تراز انقلاب اسلامی » نیست ، چرا که ایشان با مدیریت رفتاری خود چنان در دلهای کارکنان شهرداری رخنه کرده که بی اغراق هر دلی آشیانه او گردیده است

برای پرهیز از اطاله کلام فقط به تازه ترین نمونه از این دست اقدامات اشاره می کنیم که امروز انجام شد

مهندس احمدی شهردار شیروان به چند نقطه شهر رفت و از نزدیک با پاکبانان شهر و کارگران زحمت کش فضای سبز شهرداری گپ و گفتی صمیمانه انجام داد و با بسته های خوراکی و نوشیدنی از آنها قدردانی کرد

در خانه اگر کس است ، این یک نمونه بس است