ساعت:

7:15 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

از محمد زاده قانعی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شب گذشته هیات ورزشهای پهلوانی و زور خانه ای شیروان در مراسمی که به منظورتقدیر از مرشد زورخانه استاد علیرضا خوش اندام به پاس زحمات یک ساله وی جهت تیم نوجوانان شیروان برگزار شده بود به دلیل حمایت های شورای اسلامی اسلامی شهر از ورزش شهرستان بویزه ورشهای پهلوانی از محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر تقدیر شد


 

دراین مراسم رئیس هئیت پهلوانی شیروان آقای یوسفی خواستار حمایت از سوی مسئولان جهت روشن نگه داشتن چراغ سردم زورخانه وارتقای این ورزش شد و ایشان ازحضور مسئولان و مخصوصا امام جمعه محترم تقدیر نمود.


در حاشیه این مراسم محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر گفت حمایت از ورزش شهرستان را یکی از وظایف خود می دانیم ودر این راستا گام برداشته و خواهیم برداشت وی افزود حمایت از ورزش حمایت از سلامت جامعه است توسعه ورزش باید همراه با توسعه فرهنگ آن یعنی فرهنگ پهلوانی باشد وی ادامه داد به شکر خدا فرهنگ پهلوانی در بین ورزش کاران به ویزه وزشکاران شیروانی حاکم است و این جای تقدیر از مربیان پرتلاش ورزشی دارد که در کنار تربیت شاگردان ممتاز در ضمینه ورزش به ترویج فرهنگ پهلوانی نیز پرداخته اند