ساعت:

11:01

تاریخ:

6 تیر 1401

شهرداری شیروان

از مکانیزه شدن کشتارگاه تا احداث کشتارگاه جدید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز دوشنبه اول آذر ماه مدیرکل دامپزشکی و تعزیرات استان خراسان شمالی و اداره دامپزشکی شیروان با حضور در شهرداری این شهر با شهردار و نایب رئیس شورای اسلامی این شهر دیدار و گفت و گو کردند

طی این دیدار بابت مکانیزه شدن کشتارگاه شیروان و تلاش برای جذب سرمایه گذار به منظور احداث کشتارگاه جدید در این شهر بحث و گفت و گو شد