ساعت:

8:15 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

از کود ریزی تا قارچ کشی

واحد فضای سبز شهرداری شیروان در ادامه تلاش ، به منظور رونق افزایی فضای سبز شهر ، اقداماتی انجام داد که به بخشی از آنها اشاره می کنیم.

کود ریزی در فضای سبز ورودی شهر ( بلوار امام علی (ع) و تنظیف این فضا ، زدن قارچ‌کش به گلهای کشت شده در گلخانه فاز اول و دوم جهت پیشگیری از بیماری قارچی ، حذف علف های هرز داخل نشای نخست گلهای بنفشه گلخانه و ادامه قطع درختان خشک و خطرساز

و اما بعد…

در گسترش فضای سبز شهری که خانه دوم ما است چه اندازه می کوشیم ؟