ساعت:

12:58 ق.ظ

تاریخ:

14 آذر 1402

شهرداری شیروان

استخدام پیمانی در شهرداری های تازه تأسیس استان خراسان شمالی

استانداری خراسان شمالی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس استان(آوا، چناران شهر، زیارت و قوشخانه)، از محل مجوز استخدامی‌به شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تخصیص سهمیه طی نامه شماره ۱۰۴۵۸ مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد تعداد ۲۸ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های تخصصی- علمی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداری‌های تازه تأسیس استان استخدام نماید


 برای اطلاع بیشتر به سایت استانداری خراسان شمالی مراجعه فرمایید.

www.nkhorasan.ir