ساعت:

6:52 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

استقبال گسترده از یک پروژه

واحد فضای سبز شهرداری شیروان با اجرای گلکاری بر اساس طرح قالی در محدوده فضای سبز مقابل میراث فرهنگی بسیاری را به وجد آورد

مردم با حضور در کنار این طرح و گرفتن عکس و فیلم اوج اشتیاق خود را نسبت به هنرنمایی واحد فضای سبز به نمایش گذارده و لزوم تکرار چنین پروژه هایی را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، جواد اسماعیلزاده نایب رییس شورای اسلامی شهر و رییس کمیسیون فضای سبز شورا نیز ، با بازدید از این پروژه آن را کاری ارزشمند توصیف کرد و با تقدیر از واحد فضای سبز شهرداری شیروان خواستار اجرای چنین پروژه هایی در دیگر نقاط شهر شد