ساعت:

9:55 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

اسحق ربیعی؛ کمیته انضباط کار؛ ثابت قدم در تصمیم گیری برابر نص قانون

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: حجت همان چيزي است كه به آن احتجاج شود؛ از يك طرف، يعني از جانب شارع مقدس، منجزيت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت مي‏گردد، و از جانب ديگر، يعني مكلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دست‏يابي به واقع در قلمرو قضا و اثبات قضايي است.


 

 

اسحق ربیعی”رییس کمیته انضباط کار مستقر در شهرداری شیروان” در ابتدای جلسه هم اندیشی اعضای کمیته انضباط کار شهرداری شیروان سخن می گفت، با اشاره به ثابت قدم بودن در تصمیم گیری ها صرفاً مستند به نص قانون که توأم با موازین شرعی هم می باشد، بیان داشت: به صرف اینکه موضوعی با مصادیق تخلف به کارگری منتسب و به این کمیته احاله شود، اتخاذ تصمیم نهایی نمی نماییم و باید ادله اثباتی بر ورود تخلف به نیروی کارگری ارجاع شده وجود داشته باشد، مگر آن که کارگر، خود در جلسه کمیته یا طی لایحه، اقرار به تخلف نماید.

 

 

رییس کمیته انضباط کار مستقر در شهرداری شیروان ادامه داد: در رسیدگی ها و در مواردی که دلیل مفقود و یا مورد انکار کارگر در مظان تخلف قرار می گیرد، کمیته قرارهایی همچون؛ تحقیق، ارجاع امر به کارشناس، استماع شهادت شهود، مواجهه حضوری و … بنا به ضرورت و حسب مورد صادر می نماید.

 

 

ربیعی افزود: حجت باید برای ما بروز نماید و دلایل و شواهد و قرائن کافی باشد. حجت همان چيزي است كه به آن احتجاج شود؛ از يك طرف، يعني از جانب شارع مقدس، منجزيت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت مي‏گردد، و از جانب ديگر، يعني مكلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دست‏يابي به واقع در قلمرو قضا و اثبات قضايي است.

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته انضباط کار شهرداری شیروان مبنی بر راهکاری رسیدگی متقن، اعمال رویکرد شهردار شیروان به لحاظ رأفت اسلامی در تصمیم گیری ها، مدنظر قراردادن میزان آثار تخلف انتسابی به کارگر و سوابق کارگر با توجه به اتخاذ تصمیم قاطع قانونی با محوریت برقراری نظم و به تبع آن؛ کاهش ورود پرونده به کمیته هم در ادامه جلسه خبر داد و به صدور چند فقره تصمیم دیگر کمیته انضباط کار در پرونده های مطروح در کمیته نیز اشاره نمود.