ساعت:

6:44 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

اصحاب رسانه سخن می گویند

در ادامه نظر خواهی از فعالان عرصه رسانه پیرامون سه پرسش « نحوه شروع به کار مهندس احمدی شهردار شیروان » ، « مهم ترین اتفاق در شهرداری شیروان طی دو ماه گذشته » و بالاخره « چه پیشنهادی برای شهردار یا شهرداری دارید؟» این بار این پرسش ها را با خانم فاطمه طالبی خبرنگار « انتهاج شیروان » و گزارشگر آزاد « رادیو اترک » در میان گذاشتیم ، که محبت کردند و پاسخ های خود را به شرحی که در ادامه می خوانید در اختیار ما قرار دادند

الف : آقای مهندس احمدی شهردار محترم شیروان به نظرم شروع نسبتا خوبی داشتند و به نوعی نظم را به شهرداری بازگرداندند و برخی از دیگر اقدامات ایشان در شروع مسئولیتی که پذیرفتند هم نوید بخش بوده است ، اما باز هم همت مضاعف شهردار و معاونان ایشان برای توسعه شهر امری لازم و ضروری است

ب : احداث پناه گاه حیوانات بی پناه قدم مثبتی بود که برداشته شد چرا که بارها و بارها پیام ها یا تماس هایی از جانب همشهریان خود دریافت کردم که از بابت رها بودن گله های سگ در کوچه ها و خیابان ها گله داشتند ضمن آنکه خود نیز بارها شاهد پاره شدن کیسه های پسماندها و ایجاد رعب و وحشت از طرف حیوانات رها در شهر بوده ام ، به همین دلیل به نظرم ساخت این پناه گاه می تواند قدم مفیدی باشد.

پ : رنگ آمیزی درست است زیبایی دارد و گلکاری درست است حس خوبی ایجاد می کند اما شیروان چندین پروژه نیمه تمام دارد که برخی از آنها سالیان بسیاری نیمه تمام و حتی دست نخورده مانده اند و سیمای شهر را هم خدشه دار کردند ، جوانان شهر جایی برای گذران اوقات فراغت ندارند ، مگر پارک کوثر و شیرکوه که آنها هم اگر واقع بین باشیم در خور نوجوان و جوان شیروانی نیستند و می توان با اجرای چند طرح و برنامه این مکانها را متحول کرد تا هم برای جوانان مفید باشد و هم برای صنعت گردشگری شیروان

در پایان از تلاش تک تک کارکنان شهرداری و شهردار محترم تشکر می کنم