ساعت:

6:16 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

اطلاعیه تخفیف عوارضات شهرداری به مناسبت 22 بهمن

اطلاعیه تخفیف عوارضات شهرداری به مناسبت 22 بهمن