ساعت:

9:09 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

اعضای شورای بسیج حبیب ابن مظاهر در کارگروه امر به معروف شرکت کردنند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: اعضای شورای پایگاه بسیج حبیب بن مظاهر در مراسم امر به معروف و نهی از منکر که به دعوت مجمع عمومی بسیج شهرستان شیروان درسالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد شیروان و به میز بانی پایگاه ولی عصر (عج) ساعتی قبل برگزار شد شرکت کردنند.


سید احمد اکبرپور فرمانده بسیج حبیب ابن مظاهر مستقر در شهرداری شیروان که در این نشست شرکت داشت گفت هدف عمده و اساسی در امر به معروف و نهی از منکر محقق شدن معروف و زدوده شدن منکر است. برای رسیدن به این هدف باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهکارها و شیوه های عملی باشیم چرا که امر به معروف و نهی از منکر از حقوق متقابل مسلمانان است و افراد جامعه اسلامی در برابر آن مسئولند.

 
سید احمد اکبرپور گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عمومی  و همگانی است، برای پیشبرد اهداف اسلامی است امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی از جمله عوامل حفظ سلامت دنیا و حتی آخرت انسان هاست و امروز وظیفه همه است در جهت احیاء این فریضه الهی بکوشیم.

وی افزود: در جمهوری اسلامی نهادهایی به طور ویژه این فریضه را دنبال می کنند. می توان از نهادهایی چون ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و بسیج نام برد اما که باید همه درانجام این رسالت عظیم و نهادینه شدن این فرضیه مهم در جامعه به هم کمک کنیم.