ساعت:

7:55 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

اعضای کمیته مناسب سازی شهر شیروان بر ضرورت رفع مشکلات جامعه معلولین تاکید کردند (2)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : اعضای کمیته مناسب سازی شهر شیروان از خیابان امام خمینی (ره) شیروان بازدید کردند و ضمن قدردانی از خدمات شهرداری شیروان در بحث جامعه معلولین ، بر رفع مشکلات پیش روی این عزیزان در بحث تردد تاکید کردند .