ساعت:

6:44 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

اعطاء امتیاز ویژه در پرداخت عوارض به شهروندان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ با توجه به کاهش حجم آب سفره های زیرزمینی و به تبع آن؛ کمبود آب، شهرداری شیروان به شهروندانی که در آبیاری و نگهداری فضای سبز مقابل و داخل منازل خود کوشا باشند، امتیاز در نحوه پرداخت عوارض شهرداری اعطاء می نماید


حیدری معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شیروان گفت: با توجه به کاهش حجم آب سفره های زیرزمینی و به تبع آن؛ کمبود آب، آبیاری فضای سبز مقابل منازل شهروندان یکی از دغدغه های مدیریت شهری می باشد و از طرفی با توجه به تعرفه آب مصرفی مردم و اینکه در این زمینه به شهروندان تحمیل بار مالی نگردد، شهروندانی که در آبیاری و نگهداری فضای سبز مقابل و داخل منازل خود کوشا باشند، از امتیاز در نحوه پرداخت عوارض شهرداری برخوردار می شوند.

حیدری افزود: در راستای ضرورت مشارکت در صرفه جوئی در مصرف آب، شهرداری شیروان اقدام به اجرای سیستم آبیاری مکانیزه بارانی و قطره ای به طول سی هزار متر طول در بلوارها و … عمومی سطح شهر نموده، که این مهم برای اولین بار در شیروان صورت پذیرفته است. وی با اشاره به نحوه آبیاری فضای سبز در شیروان گفت: حدود 75 درصد فضای سبز شهری با آب غیرشرب تأمین آب می شود و امیدواریم که بزودی این درصد آبدهی را به صددرصد برسانیم و در منظر دیگر بر آن هستیم در کوتاه ترین زمان ممکن در پی برنامه ریزی های انجام شده، آبیاری با تانکر را نیز در سطح شهر با اولویت خیابانهای اصلی حذف کنیم و این مهم بصورت مکانیکی و یا تحت فشار انجام شود.

معاون خدمات شهری و فضای سبز ابراز امیدواری نمود: مردم فهیم و اقتصادمحور شیروان با مدیریت صحیح که در برنامه ریزی زندگی خویش دارند، از طریق پس آب های خانگی منجمله شستشوی سبزیجات و امثالهم، در آبیاری فضای سبز داخل و خارج(درب منزل و مغازه و …) از منزل خود همت گمارند.