ساعت:

07:24

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

افتتاح رینگ بوکس

پس از افتتاح متمرکز پروژه ها، #رینگ_بوکس شهرداری شیروان با نام مرحوم مهندس خوشروزی ، با حضور دکتر جدی نماینده محترم مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان ، رسما شروع به کار کرد