ساعت:

2:59 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

افتتاح گلخانه

س از افتتاح متمرکز پروژه ها، #گلخانه-بزرگ-شهرداری شیروان ، با حضور دکتر جدی نماینده محترم مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان ، رسما شروع به کار کرد