ساعت:

12:11 ق.ظ

تاریخ:

5 مهر 1402

شهرداری شیروان

امام جمعه محترم شهرستان به همراه شهردار شیروان و معاونین شهرداری از حوزه علمیه آیت الله حکیم شیروان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امام جمعه محترم شهرستان همراه با مهندس احمدی شهردار شیروان و معاونین شهرداری از حوزه علمیه بازدید کردند