ساعت:

22:33

تاریخ:

29 اسفند 1401

شهرداری شیروان

امام جمعه محترم شهرستان به همراه شهردار شیروان و معاونین شهرداری از حوزه علمیه آیت الله حکیم شیروان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امام جمعه محترم شهرستان همراه با مهندس احمدی شهردار شیروان و معاونین شهرداری از حوزه علمیه بازدید کردند