ساعت:

4:10 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

امام جمعه محترم شهرستان به همراه شهردار شیروان و معاونین شهرداری از حوزه علمیه آیت الله حکیم شیروان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امام جمعه محترم شهرستان همراه با مهندس احمدی شهردار شیروان و معاونین شهرداری از حوزه علمیه بازدید کردند