ساعت:

6:15 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

انتخابات شورای کارگری در شهرداری شیروان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،انتخابات شورای اسلامی کار، در شهرداری شیروان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار شیروان و رئیس اداره کار برگزار شد

حضور حداکثری پرسنل در حوزه انتخابات و در حوزه سیار ، نشانگر تصمیمی بزرگ برای آینده کارگری پرسنل و تأثیرگذاری مرجعی برای مطالبات کارگری بوده و انشالله نوید بخش آینده ای خوب برای جامعه کارگری شهرداری می باشد