ساعت:

9:50 ق.ظ

تاریخ:

4 مهر 1402

شهرداری شیروان

انتصاب سرپرست جدید در اداره فرهنگی و اجتماعی

امید سرایدار کارشناس ارشد حقوق عمومی و کارشناس مسئول اسبق روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به عنوان سرپرست اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان منصوب شد.

پیش از این «محمد مهرابی بردر » سرپرستی این اداره را بر عهده داشت