ساعت:

17:06

تاریخ:

15 تیر 1401

شهرداری شیروان

انتصاب شهردار شیروان به سمت ریاست کمیته هماهنگی امور شهرداری ، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، امروز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ دومین جلسه ستاد خدمات سفر در حالی برگزار شد، که مهندس احمدی شهردار شیروان به سمت ریاست کمیته هماهنگی امور شهرداری ، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان شیروان از سوی آقای اسماعیل زاده سرپرست فرمانداری شیروان منصوب شد.

📆 ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰