ساعت:

06:43

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت . . . 🖤💔

اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیروان به مناسبت #سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد #حاجقاسمسلیمانی برگزار میکند:

اولین همایش استانی
شخصیت شناسی سردار مقاومت

⬅️ اطلاعات تکمیلی در پوستر