ساعت:

6:23 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

اورهال شدن جایگاه سوخت CNG شهرداری شیروان

اورهال شدن جایگاه سوخت CNG شهرداری شیروان

بگفته حمید جعفری مسئول خدمات شهری شهرداری شیروان از تعمیرات اساسی پایگاه سوخت رسانی CNG شهرداری شیروان واقع در کمربندی خاتم الانبیا (ص) این شهر با هدف خدمات رسانی هرچه بهتر به همشهریان و زائرین بارگاه مرقد امام رضا (ع) در امر سوخت رسانی این شهر خبر داد.

تمام تعمیرات اورهال این مرکز سوخت رسانی در راستای ارتقای اصول ایمنی و حفاظت بیشتر از همشهریان و مسافران بوده است.