ساعت:

11:18 ق.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

اولین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان برگزار گردید (2)

اولین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان برگزار گردید

صبح امروز در اولین نشست هماهنگی بررسی و تعیین تکلیف پروژه های عمرانی که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و معاونین برگزار گردید ، نسبت به تعیین و تکلیف پروژه های عمرانی شهرداری شیروان بحث و تبادل نظر به عمل آمد.