ساعت:

00:22

تاریخ:

14 مهر 1401

شهرداری شیروان

اولین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی دوره ششم برگزار گردید

اولین جلسه کمیسیون عمران شورای شهر ( دوره ششم) صبح امروز در دفتر شورا با حضور اعضای کمیسیون عمران شورا برگزار گردید .

در این جلسه اعضای کمیسیون در مورد پروژه های عمرانی شش ماهه اول سال به بحث و تبادل نظر پرداختند