ساعت:

5:50 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

اولین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی دوره ششم برگزار گردید

اولین جلسه کمیسیون عمران شورای شهر ( دوره ششم) صبح امروز در دفتر شورا با حضور اعضای کمیسیون عمران شورا برگزار گردید .

در این جلسه اعضای کمیسیون در مورد پروژه های عمرانی شش ماهه اول سال به بحث و تبادل نظر پرداختند