ساعت:

6:26 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

اول مهر روز بازگشایی مدارس توسط مسئولین شهرداری شیروان گرامی داشته شد.

اول مهر روز بازگشایی مدارس توسط مسئولین شهرداری شیروان گرامی داشته شد.

 


 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

صبح روز دوشنبه اول مهر روز بازگشایی مدارس اعضای شورای اسلامی ، معاونین و مدیران و کارکنان واحد های مختلف شهرداری شیروان با حضور در مدارس در آئین زنگ مهر در مدارس این شهر بویژه برنامه محوری آن مدرسه ( شاهد حکمت ) شرکت کردند و آغاز سال تحصیلی را به این جویندگان علم و دانش و مربیان ارجمند تبریک و تهنیت گفتند.