ساعت:

10:03 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

ایستگاه مرکزی آتش نشانی شیروان به نام آتش نشان مهراب کیانی راد نامگذاری شد (2)

ایستگاه مرکزی آتش نشانی شیروان به نام آتش نشان مهراب کیانی راد نامگذاری شد

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیروان اعلام کرد. طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان ، جهت ارج نهادن به مقام ارزشمند راه خدمت آتش نشان مهراب کیانی راد ، ساختمان مرکزی آتش نشانی شیروان به نام آتش نشان مهراب کیانی راد نامگذاری شد.