ساعت:

5:27 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

بازآفرینی فضای سبز بلواری در شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، علی بلخن مسئول واحد فضای سبز این شهرداری ، از بازآفرینی فضای سبز بلوار امام رضا (ع) ، خبر داد و گفت : در این خصوص اقداماتی انجام شد ، مانند کوددهی ، آب دهی و رنگ آمیزی برخی از لوازمی که برای هرچه زیباتر شدن فضای سبز این بلوار مورد استفاده قرار گرفته بود ، مانند بلوک های سیمانی و گلدان ها ، تا در کنار گلهای الوان ، بتوانیم یک فضای سبز چشم نواز بوجود آوریم.

وی همچنین افزود : پس از استقبال گسترده مردم از طرح قالی ما کارهای مشابه و حتی زیباتری را آغاز کردیم و امیدواریم با یک فضای سبز متحول شده بتوانیم سهم خود را در هر چه زیباتر شدن شهر ایفا کنیم