ساعت:

7:53 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازتاب گسترده یک رخداد بی تکرار

چنانچه در خبرها آمده بود، شنبه گذشته اصحاب معزز رسانه شیروان در حالیکه جناب محمدزاده قانعی رئیس محترم شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار محترم شیروان و تنی چند از دیگر اعضای محترم شورای اسلامی شهر در میان آنان بودند، از دوازده پروژه شهرداری که در دهه مبارک فجر افتتاح می شوند بازدید کردند.

این بازدید و اقدام بسی ارزشمند شهردار و شهرداری شیروان که با حمایت قاطعانه شورای اسلامی شهر همراه بود، چنان بازتابی داشت که نمونه هایی از آنها را در تصاویر پیش رو مشاهده می کنید