ساعت:

11:52 ب.ظ

تاریخ:

13 آذر 1402

شهرداری شیروان

بازدیدهای مداوم شهردار از جای جای شیروان

مهندس احمدی شهردار شیروان که هر روز از ساعت پنج بامداد در شهرداری حضور می یابد تا طی دیدار با همکاران خود به بررسی مسائل و مشکلات آنها بپردازد ، پس از آن و تا پاسی از شب گذشته به دفعات در جای جای شهر و حتی کوچه های فرعی شخصا به بازدید می پردازد و مسائل و مشکلات را از نزدیک رصد می کند

شهردار پس از این بازدیدها و یا گاه در حین بازدیدها ، مواردی را به مسئولان ذیربط گزارش می دهد که عکس پیش روی شما یکی از آنها است

ایشان هنگام سرکشی از نقاط شهر ، وقتی با انباشت پسماند حتی به اندازه آنچه مشاهده می کنید ، روبرو می شود ، بلافاصله عکس و نشانی آن را برای مسئول مدیریت پسماند ارسال می کند و مدتی بعد دوباره در همان محل حاضر می شود تا سرعت عمل مدیریت پسماند را در انجام درخواست ایشان محک بزند

و اما بعد…

شما نیز همچون شهردار چشم و گوش خادمان خود بوده و از طریق تلفن ۱۳۷ ما را در جریان مسائل و مشکلات شهری قرار دهید