ساعت:

11:19 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

بازدید از پل خاتم و کنار گذرهای آن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز سه شنبه مهندس احمدی همراه با اعضای شورای اسلامی این شهر از پل خاتم و کنارگذرهای آن بازدید کردند.

در این بازدید شهردار شیروان با ابراز رضایتمندی از روند احداث کنار گذرها و آماده کردن آنها برای بهره برداری مردم ، پروژه روشنایی کنار گذرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مهندس احمدی شهردار شیروان دستورات لازم را در این خصوص ابلاغ کرد.