ساعت:

3:17 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

بازدید از چند منطقه شهر شیروان

محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر به همراه شهردار شیروان و نایب رئیس شورای اسلامی شهر از نقاط مختلف شهر بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس احمدی شهردار شیروان وجواد اسماعیل زاده نایب رییس پارلمان شهری و مهندس الهی معاون عمرانی و زیربنایی شهرداری از سطح شهر بازدید کردند.

در این بازدید که مناطقی از جمله ورودی غربی شیروان ، خیابان دانشگاه و میدان امام خمینی (ره)، تحت پوشش قرار گرفت ، مهندس احمدی پس از اطلاع از برخی مشکلات ، دستور رفع سریع آنها را ابلاغ کرد