ساعت:

6:10 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

بازدید رئیس پارلمان شهری از آماده سازی بازار روز

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، عصر دیروز آقای محمد محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر شیروان با حضور در خیابان استقلال از نزدیک آماده سازی محدوده بازار روز را ، که امروز پنجشنبه فعال شد ، مورد بررسی قرار داد و آنگاه از محسن کارجی مسئول و کارکنان واحد مدیریت پسماند این شهرداری بخاطر اقدامات انجام شده تشکر کرد.

این گزارش حاکی است ، واحد یاد شده روز گذشته همچنین به تسطیح و نخاله برداری از زمین های خالی فرهنگ ۷ پرداخت و مانند همیشه تنظیف گروهی محلات را نیز انجام داد.