ساعت:

2:52 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازدید رییس پارلمان شهری و شهردار از سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، امروز و پس از آنکه برخی از شهروندان در ملاقات با مهندس احمدی مسائل و مشکلات مناطق خود را اعلام کردند، شهردار شیروان همراه با محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر و مهندس ربانی مسئول اداره فنی و زیربنایی شهرداری با حضور در مناطق یاد شده از سوی ملاقات کنندگان به بررسی مشکلات موجود در آن مناطق پرداختند.

به گزارش خبرنگار ما در این بازدیدهای میدانی بود که پس از بررسی های کارشناسانه ، مهندس احمدی جهت رفع مشکلات، دستورات لازم را ابلاغ و تاکید کرد در کوتاه ترین بازه زمانی این مشکلات برطرف شوند.

محمدزاده قانعی رییس پارلمان شهری شیروان هم با تاکید بر لزوم بر طرف شدن مشکلات مناطق مختلف شهر این اطمینان خاطر را نیز داد که مجموعه شهرداری، خوشبختانه با قدرت و سرعت در حال رفع مشکلات و نیز عمران و آبادانی شهر هستند و مجموعه شورای اسلامی شهر هم ضمن خرسندی از از این تلاش و اقدامات سازنده از آنان حمایت می کند