ساعت:

14:47

تاریخ:

6 آذر 1401

شهرداری شیروان

بازدید سرزده سرپرست مدیریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی از شهرداری شیروان

بازدید سرزده سرپرست مدیریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی از شهرداری شیروان 

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، محمد عوض زاده سرپرست مدیریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی ، روز گذشته بصورت سرزده ضمن بازدید از واحدهای شهرداری شیروان در نشستی با شهردار ، معاونین و اعضای شورای اسلامی شهر شرکت کرد .

وی با تقدیر از خدمات پرسنل شهرداری بر ضروزت تعامل بخشی با ادارات شهر تاکید گکرد .