ساعت:

13:37

تاریخ:

11 بهمن 1401

شهرداری شیروان

بازدید سرزده شهردار شیروان از واحدهای اداری شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، صبح روز چهارشنبه در اولین ساعات کاری ، مهندس احمدی شهردار شیروان با حضور در واحدهای اداری شهرداری ، از نزدیک با مسئولین و پرسنل این واحدها دیدار کردند