ساعت:

3:14 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان از ایست کار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان, پس از دستور مهندس احمدی شهردار شیروان مبنی بر رفع سریع مشکلات ایست کار کارگران فصلی و همچنین تجهیز کارگاه ساخت تجهیزات اتش نشانان ،دیروز سه شنبه مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه رئیس شورای اسلامی شهر بازدیدی کردند تا روند پیشرفت ایست کار و کارگاه را از نزدیک بررسی کنند