ساعت:

7:17 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان از دفتر خبرگزاری صدا وسیما ، روزنامه خراسان و مرکز نیکوکاری محسنین شیروان