ساعت:

2:43 ب.ظ

تاریخ:

12 اسفند 1402

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان از واحدهای زیر مجموعه شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی شهردار شیروان با حضور در سایت پسماند ، کارخانه آسفالت ، خدمات شهری و انبار مرکزی ، از نزدیک با مدیران و پرسنل این واحدها دیدار کردند