ساعت:

6:40 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان از واحدهای زیر مجموعه شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی شهردار شیروان با حضور در سایت پسماند ، کارخانه آسفالت ، خدمات شهری و انبار مرکزی ، از نزدیک با مدیران و پرسنل این واحدها دیدار کردند