ساعت:

11:41 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از انتهای خیابان طالقانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از انتهای خیابان طالقانی بازدید کردند