ساعت:

16:37

تاریخ:

28 دی 1400

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری از حاشیه کمربندی خاتم الانبیا (ص)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری از حاشیه خیابان کمربندی خاتم الانبیا (ص) بازدید کردند و از نزدیک با مشکلات اهالی این محل آشنا شدند